Chi phí tăng cao cộng thêm thiếu vốn sản xuất khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đủ nguồn lực để tham gia vào chuỗi li

Chăn nuôi nông hộ là mắt xích quan trọng trong cấu trúc ngành chăn nuôi khi cung cấp 2/3 số lượng thực phẩm ra thị trường. Tuy nhiên thực tế cho thấy, ngoài việc phụ thuộc nhập khẩu con giống, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…khó khăn lớn nhất hiện nay của chăn nuôi nông hộ là chi phí thức ăn tăng cao và thiếu vốn sản xuất.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Trung Việt

Công ty cổ phần Trung Việt được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Địa chỉ trụ sở chính tại số 54 - Đường Bắc Sơn - Phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn tell: 0253 870948 - Fax: 0253 878799 - Email: trungvietls@yahoo.com

Công ty Cổ phần Trung Việt

Địa chỉ: 54 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn

Email: trungvietls@yahoo.com

Tel: (025) 3870 948

Fax:(025) 3878 799

Google+