Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV Công ty cổ phần Trung Việt

 Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Công ty CP Trung Việt đã tiến hành Đạ hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), trên 90% cổ đông công ty đến tham dự đại hội.

Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ III và phương hướng nhiệm kỳ IV.

Đại hội bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ IV:

1.Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch

2. Ông Trần Văn Hương      - P.Chủ tịch

3. Ông Vi Văn Hải                  - Ủy viên

Danh sách ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV

1. Bà Hồ Thị Toán

2. Ông Lý  Văn Thiệu

3. Bà Nguyễn Thị Bắc

 Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng đại hội

Công ty Cổ phần Trung Việt

Địa chỉ: 54 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn

Email: trungvietls@yahoo.com

Tel: (025) 3870 948

Fax:(025) 3878 799

Google+